Skip to content

Vanliga begravningsblommor

En begravning förknippas ofta med sorgens stund. Det vill säga, under en begravning finns det tid och rum till att både sörja och bearbeta alla de känslor som man kan känna. Sorg, ilska, smärta, frustration eller vad du nu känner. 

Oavsett om den avlidne är en nära anhörig till dig, om det är en familjemedlem, släkting, kompis eller kollega så är en bortgång ofta otroligt påfrestande och tungt. Det speciellt om du hade en väldigt nära relation till den person som avlidit. Orsaken till bortgången är sällan avgörande för den sorg och den smärta man upplever.

Något som däremot kan vara rätt skönt, och lite befriande på ett sätt, är att släppa ut på alla de känslor man har inom sig under begravningsceremonin. Ni som har samlats under ceremonin är alla ledsna över den avlidnes bortgång. Det innebär att det är helt naturligt att visa sina känslor, samtidigt som det också kan bidra till att ni känner en gemenskap och en samhörighet med varandra. 

Är du bjuden på en begravning är det med andra ord bra att vara inställd på att det kan bli rätt ledsamt och tungt. Andra saker som kan vara bra att tänka på är om du ska ta med dig något till begravningsakten. 

Det är väldigt vanligt, och även att rekommendera, att man som gäst köper med sig någon form av blomma som man kan lägga på kistan eller intill urnan. Men vilken blomma ska man ta med sig?

Se över önskemål i dödsannonsen

Har en dödsannons lagts ut i tidningen är det rätt vanligt förekommande att man där skriver om man har några specifika önskemål när det kommer till vilken eller vilka färger begravningsblommorna ska ha. Om det däremot inte finns några sådana angivelser i dödsannonsen är det upp till dig att välja färg på blommorna. 

Ett tips är att välja blommor i den avlidnes favoritfärg. Klassiska begravningsblommor är annars röda rosor och vita liljor, men även blommor som gladiolus, nejlika, orkidé och tulpan anses vara passande begravningsblommor. 

Vilket av alla dessa alternativ du ska välja, hur många blommor du ska ge och vilken färg de ska ha kan dock vara bra att tänka igenom innan. Olika blomstorter, färger och antal har nämligen olika betydelse.