Skip to content

Nejlikor vid begravning

Ett annat vanligt alternativ av val av blommor vid begravning är nejlikor. I begravningssammanhang har själva nejlikan i sig ingen specifik betydelse eller symbolik, utan det som är avgörande är vilken färg nejlikan har. De färger som finns att välja mellan är vit, rosa och röd, eller de är i alla fall vanligast på begravning. 

Röda nejlikor symboliserar beundran, rosa nejlikor symboliserar åminnelse och vita nejlikor symboliserar oskyldig kärlek. Beroende på vilken relation du hade till den avlidne, vilket ”meddelande” eller känslor du vill förmedla kan olika färger vara olika passande. Viktigast är dock som sagt att du väljer blomma efter det som den avlidne tyckte om. 

Har du inte möjlighet att själva närvara på begravningen är det idag otroligt smidigt att skicka ett så kallat blombud. Detta kommer då tas emot på platsen där begravningsceremonin ska hållas, följt av att den placeras ut intill urnan eller kistan för att hedra den avlidne eller för att agera som blomdekoration i lokalen.